T.C.
BAŞBAKANLIK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
SAYI   : B.02.1.SYD.0.09.401.02/222-36619             20/11/2007                                                                                                       20 /11/2007
KONU : Muhtaç Durumdaki Verem Hastaları
TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞ DERNEKLERİ FEDERASYONUNA
ANKARA
İlgi:     12.11.2007 tarih ve 209-2 sayılı yazınız.   
Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dairesi ile birlikte yapılacak bir değerlendirme çerçevesinde, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, Verem Savaş Dispanserleri aracılığıyla muhtaç durumdaki verem hastalarının, ilaç haricindeki diğer ihtiyaçlarının (yol parası, gıda gibi) karşılanmasına yardımcı olmaları hususundaki yazınız incelenmiştir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 3294 sayılı Kanunun kapsamında bulunan vatandaşlarımıza yönelik sosyal yardım faaliyetlerini, her il ve ilçede kurulu bulunan ve başkanlıklarını Vali/Kaymakamların yaptığı toplam 931 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı ile yürütmektedir.
3294 sayılı Kanun kapsamındaki verem hastalarının ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları halinde; gıda, ulaşım gideri gibi yardım talepleri, ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından değerlendirilebilmektedir.
Öte yandan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının karar organı olan mütevelli heyetlerinde illerde "İl Sağlık Müdürü" ilçelerde "Sağlık Bakanlığının İlçe Üst Görevlisi" de görev aldığından, Federasyonunuzca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile irtibata geçilerek, bu konudaki verilerin karşılıklı olarak paylaşılması ve koordineli olarak çalışılmasının, muhtaç durumdaki verem hastalarına gerekli yardımların ulaştırılmasında etkili olacağı değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.


Mevlüt BİLİCİ
Genel Müdür

 

 

Akay Caddesi No:6
Bakanlıklar - ANKARA
TEL: 0312 424 0941
FAKS: 0312 424 0953
E-POSTA: oilter@svdgm.gov.tr www.svdgm.gov.t

Bu site Doç. Dr. Şeref Özkara'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
sorularınız için: ozkaraseref@yahoo.com
Adres: Türkiye Ulusal Verem Savaş Dernekleri Federasyonu
Ziya Gökalp Cad. Sağlık 2. Sokak 63/10 Kolej/Ankara
Tel:0 312 4319335
Faks:0 312 4333214

tarafından geliştirilmiştir