Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

TÜBERKÜLOZ VE KONTROLÜ, ZONGULDAK'TA VEREM SAVAŞI

TÜBERKÜLOZ VE KONTROLÜ, ZONGULDAK'TA VEREM SAVAŞI

20 MART 2003 Zonguldak

TÜBERKÜLOZ VE KONTROLÜ, ZONGULDAK'TA VEREM SAVAŞI
20 MART 2003AÇILIŞ 8.45-9:00


1. oturum: Başkan Prof Dr. Mustafa Özesmi
 

1 09:00-09.35 Dünya'da ve Türkiye'de Tüberküloz ve kontrolü. Prof Dr. Zeki Kılıçaslan
  09.35-09.45 Tartışma
2 09.45-10.15 Bakteriyoloji: Yrd. Doç. Dr Füsun Beğendik
3 10:15-10.45 Tüberkülozun laboratuar tanısında sorunlar ve çözümleri. Doç. Dr. Tanıl Kocagöz
  10.45-11.00 Tartışma
  11.00-11.30 Kahve arası
4 11.30-11.55 Bulaşma ve Patogenez. Yrd. Doç. Dr. Meltem Tor.
  11.55-12.05 Tartışma
5 12.00-12.45 Miliyer Tüberküloz. Doç. Dr. Ali Mert
  12.45-13:00 Tartışma
  13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
2. oturum: Başkan: Prof Dr Zeki Kılıçaslan
 

6. 14.00-14.45 Tüberküloz tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Özesmi
  14.45-15.00 tartışma
7. 15.00-15.30 Tüberküloz tedavisinin takibi ve gözetimi. (DGT) Doç Dr. Şeref Özkara
  15.30-15.45 tartışma
8. 15.45-16.15 Durumlarda tüberküloz tedavisi. Yrd. Doç. Dr. Remzi Altın
  16.15-16.30 Tartışma
  16.30-17.00 Kahve arası
9. 17.00-17.40 Klinik/Radyoloji. Olgu tartışması Prof Dr. Zeki Kılıçaslan (A salonu)/ Doç. Dr. Şeref Özkara (B salonu)
10. 17.45-18.30 Klinik/Radyoloji. Olgu tartışması Doç. Dr. Şeref Özkara (A salonu)/Prof Dr. Zeki Kılıçaslan (B salonu)
  19.30 AKŞAM YEMEĞİ Rektörlük lokali 

21 MART 20033. oturum: Başkan. Doç. Dr. Şeref Özkara
 

1. 09:00-09:30 Çocukluk Çağı Tüberkülozu. Prof Dr. Elif Dağlı
  09.30-09.45 tartışma
2. 09.45-10:15 Tüberkülozda koruyucu yaklaşımlar. Prof Dr Eyüp Sabri Uçan
  10:15-10:30 Tartışma
  10:30-11:00 Kahve arası
3. 11:00 -11.30 Bağışıklığı baskılanmış hastalarda tüberküloz. Doç Dr. Turan Aslan
  11.30-11.45 Tartışma
4. 11.45 -12:30 Çok ilaca dirençli tüberküloz. Doç Dr. Kemal Tahaoğlu
  12.30-13:00 Tartışma
  13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ4. oturum: Prof. Dr. Eyüp Sabri Uçan, Dr. Bilginer Baykal
Panel: Zonguldak ve çevresinde tüberkülozun kontrolü
 

1. 14.00-14.30 Zonguldak'ta tüberküloz. Yrd. Doç. Dr. Levent Kart
2. 14.30-15.00 Zonguldak Göğüs hastanesinde tüberküloz. Uz. Dr. Abdülkadir Erbağcı
3. 15.00-15.30 Verem Savaş Dispanserleri çalışmaları ve sorunlar. Dr. Ümit Alpaslan
  15.30-16.30 TartışmaKAPANIŞ VE DİLEKLER

Yazışma adresi:
Yrd. Doç Dr Levent Kart
ZKÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Kozlu/Zonguldak
Tel: 0.372.2610169.1583
Email: leventkart@karaelmas.edu.tr

20 Mart 2003 Perşembe