Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

Kitaplar

•  "Türkiye'de Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar" içeriğine ulaşmak için tıklayınız


•  Türkiye’de Tüberkülozun Kontrolü için Başvuru Kitabı (bölümler halinde ve kitabın tümü)
    

Bölüm

Boyut

Sayfa

Başlangıç bölümü, giriş, bulaşma ve patogenez, tanı

160 k

1 - 22

Tedavi

156 k

23 - 51

Çocukluk çağı tüberkülozu, Tüberkülin cilt testi (TCT), Tüberkülozdan korunma, Tüberküloz mikroskobisi.

386 k

53 - 74

Kaynaklar

55 k

75 - 81

Örgütlenme, Kuruluş ve kişi görev tanımları

81 k

83 - 98

Tüberküloz kontrolü ile ilgili mevzuat

69 k

99 - 111

Telefon numaraları

52 k

112 - 122

TÜM KİTAP

785 k

1 - 122

 

•  23. Ulusal Tüberküloz Ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Tüberküloz Ve Tüberküloz Kontrolü Kongresi Kitabı
 

Bölüm

Boyut

Kapak

116 kb

Konuşmacılar

96 kb

Kongre Programı

176 kb

Mikroskopide Kalite Kontrol

160 kb

Tüberküloz Laboratuvarında Moleküler Yöntemler

192 kb

Tüberküloz'da Bulaşma

176 kb

Temaslı Muayenesi

176 kb

Tüberküloz Koruyucu ilaç Tedavisi

176 kb

DGT'Yi Nasıl Yaptık? Nazilli Deneyimi

176 kb

Denizli Verem Savaşı Dispanserinde Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Uygulaması

144 kb

DGT Uygulamasında Hemşirelik

144 kb

Hastanede Tüberküloz Hemşireliği ve Doğrudan Gözetimli Tedavi Uygulaması

144 kb

Çocukluk çağı Akciğer Tüberkülozunda Tanı

176 kb

Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı Kapsamında Organizasyon ve Yönetim Boyutuyla Mikobakteri Laboratuvar Aşı ve Laboratuar Hizmetlerinde Mevcut Durumumuz

160 kb

Hastanelerde Tanı Konulan Tüberküloz Hastalarının Bildirimi ve izlenmesi (Askeri Hastaneler)

256 kb

Tüberkülozda Sosyal Komitelerin Dünü Bugünü

112 kb

KOAH: Tanım ve Epidemiyolojisi

144 kb

KOAH'da Klinik özellikler ve Tanı

192 kb

KOAH'da Tedavi ilkeleri ve Uzun Süreli Tedavi

97 kb

Astımda Tanı ve Ayırıcı Tanı

160 kb

Astımda Atak Tedavisi

224 kb

Akut Bronşit Tedavisi Antibiyotikler Gerekli mi?

160 kb

Poster Sunumları

560 kb