Adres : Ziya Gökalp Cd. Sağlık 2. Sk. 63/10 Kolej/Ankara
Telefon : +90 (0312)431 93 35

Tüberküloz İle Mücadele Konusunda 22 Ülkeyi Kapsayan İlk Yönetişim Raporu Yayınlandı!

Tüberküloz İle Mücadele Konusunda 22 Ülkeyi Kapsayan İlk Yönetişim Raporu Yayınlandı!

Tüberküloz İle Mücadele Konusunda 22 Ülkeyi Kapsayan İlk Yönetişim Raporu Yayınlandı!

 

01 Haziran 2021, Cenevre, İsviçre

Stop TB Ortaklığı ve Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), küresel TB yükünün %70'inden fazlasını oluşturan 22 ülkede Ulusal Tüberküloz Programlarının (NTP'ler) yönetimini değerlendiren, türünün ilk örneği olan yeni bir rapor yayınladı. “TB Programlarının Yönetişimi: 22 ülkedeki uygulamaların değerlendirilmesi” adlı rapor, önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen her gün 4.000 kişinin ölümüne yola çan tüberküloza (TB) karşı ulusal düzeydeki mücadelelerin performansını desteklemek ve güçlendirmek için planlanmıştır.

 

İyi yönetişim, UTP(Ulusal TB Programlarının)  uygun yasal ve politika çerçevelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlamak için etkili bir özelliktir.Bu özellik programlara daha fazla şeffaflık ve kapsayıcılık sağlar. Son yıllarda UTP'lerin ve paydaşların teknik kapasitelerine yatırım yapılırken, güçlendirilmiş yönetişime yeterince öncelik verilmemiş veya bu özellik ölçülmemiştir.

 

2021 raporu, gelecekteki ilerlemenin ölçülebileceği bir temel teşkil edecektir. Bu rapor ülke programlarının performansını dört tematik alanda değerlendirmektedir: şeffaflık, kapsayıcılık, yasal çerçeve ve süreçlerin verimliliği ve etkinliği.

 

Stop TB Ortaklığı İcra Direktörü LucicaDitiu“Bu rapor, ulusal tüberküloz müdahalelerinin sıklıkla gözden kaçan ve düzenli olarak tartışılmayan ve güçlendirilmeyen alanlarını ayrıntılı olarak analiz ediyor. Ancak bu alanlar ne kadar ihmal edilse de, bu hastalığı sona erdirmek istiyorsak yasal çerçeveleri, şeffaflığı, veri ve bilgilerin erişilebilirliğini, kapsayıcılığı ve süreçlerin verimliliğini sağlamamız, güçlendirmemiz ve bunlara yatırım yapmamız gerekiyor” ve   "Bu raporun bulgularını ele almak ve NTP'leri ve ekiplerini çalışmalarında en yüksek standartlara ulaşmaları için desteklemek, TB yanıtının olgun ve 2030 yılına kadar TB'yi sona erdirmek için gerçekten yeterli olmasını sağlayacaktır."  demektedir.

Zambiya Ulusal TB Program Müdürü LunguSailiPatric ise “Yönetim yapısı ve yaklaşımları, TB programlarının performansını etkilemenin anahtarıdır. Bu nedenle, bu rapor bize yalnızca NTP'lerin yönetişimi konusunda nerede olduğumuzu göstermekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal TB programlarının iyileştirilmesi gereken alanlarda da bizi aydınlatacak," ve  "TB programlarının ve ortaklarının raporu benimseyeceğinden ve vurgulanan kriterleri iyileştirmek için olumlu bir şekilde kullanacağımızdan umutluyum." Değerlendirmesini yapmaktadır.

 

Filipinler Ulusal TB Program Müdürü Anna Marie Celina G. Garfin, “Bu rapor, TB'yi bitirmek için "Filipinler'in neyi iyi yaptığını, iyileştirmeye açık olduğu alanları belirlemek ve çabalarımızda en iyi uygulamaları yönetim kurulu genelinde paylaşmak için bizim için önemlidir.

 “Eşitlik, kapsayıcılık ve katılım, iyi yönetişim için kritik öneme sahiptir. Kenya'dan TB'den etkilenen bir topluluk temsilcisi olan RhodaLewa, sivil toplum ve TB'den etkilenen topluluklar TB'yi sona erdirme çabasının merkezinde iyi yönetişim olmalıdır.

 

Rapor, yarı yapılandırılmış bir anket kullanılarak NTP'lerden alınan yanıtların yanı sıra halihazırda mevcut ve güvenilir kaynaklardan elde edilen mevcut veri ve belgelerin incelemesine dayanmaktadır.

 

 

 

 

YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ AÇISINDAN ÜLKELERİN DURUMU

 

TB Programının Saydamlığı, %

Kriter 1.İşleyen Web sitesi var mı?

Kriter 2.Site üzerinden hasta bildirimi yapılabiliyor mu?

Kriter3. Sitede teknik kılavuzlar var mı?

Kriter4.Yıllık bütçe görülüyor mu?

Kriter 5. Program dış değerlendirilmesi

 

 

 

 

 

TB Programının Kapsayıcılığı, %

 

Kriter 1.Hükümet ile gereken fonu aktarma konunda mutabakat

Kriter 2.Ulusal Stratejik Planda Anahtar Aktörlerin Kapsanması

Kriter 3.Sivil Toplumun ve Eski TB hastalarının Kapsanması

Kriter 4.TB Topluluğunun ve Bölgesel kurumların katılımı

Kriter 5.Cinsiyet açısından kapsayıcılık

 

 

 

TB Programının Yasal Altyapısı  %

Kriter 1. Zorunlu TB Bildirimi

Kriter 2. Program kapsamında Ücretsiz Dirençli TB İlaçları

Kriter 3. Sosyal Koruma

Kriter4. TB konusunda insan halkları kanunu/politikası

Kriter 5.Damgalanmayı azaltmak için Politikalar

 

 

 

 

TB Programının Süreç verimliliği ve Etkinliği,  %

Kriter 1.Onay süreci verimliliği

Kriter 2. Program Yöneticisinin Gücü/yetkisi

Kriter 3. Uluslararası programlara uyum yerliliği

Kriter4.TB Kontrol Programının Fon Oluşturma Kapasitesi

 

 

 

 

Ülkelerin İndeksler Açısından Durumu

 

Raporun Tümü İçin

http://www.stoptb.org/assets/documents/resources/publications/plan_strategy/Governance_TB_Programmes_2021.pdf

2 Ağustos 2021 Pazartesi